Projekt

POSTCARDS FROM EUROPE - KARTKI Z EUROPY

W projekcie wzięło udział 50 szkół z 15 europejskich krajów. Każda szkoła wysłała widokówki, przedstawiające swoje miasto do wszystkich partnerów. Otrzymane kartki umieściliśmy w odpowiednim miejscu na mapie Europy, opatrzyliśmy krótką charakterystyką miejscowości, z której pochodziła. Wystawa znajdowała się na głównym korytarzu szkoły i prezentowała się wspaniale. Projekt poszerzyliśmy o dodatkowe przedsięwzięcia: ćwiczenia umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji pozyskanych z Internetu, tworzenie animowanych prezentacji, pokazów slajdów, pisania bloga.


Strona internetowa projektu
Nasz blog „Kartki z Europy"
Nasza strona o projekcie

Każda szkoła wysłała pocztówkę do wszystkich partnerskich szkół. Uczniowie napisali pozdrowienia na widokówce swojego miasta w języku angielskim. Otrzymywane kartki wszyscy umieszczaliśmy na specjalnie w tym celu przygotowanej mapie Europy oraz elektronicznej mapie Google. Mapy sfotografowaliśmy i ich elektroniczne wersje umieściliśmy na stronie projektu. Każda szkoła zaprezentowała się także na stronie eTwinning. Pokazaliśmy swoje szkoły i miasta. Na stronie internetowej naszej szkoły poinformowaliśmy społeczność szkolną o projekcie.Z niecierpliwością oczekiwaliśmy listonosza, który przynosił kolejne przesyłki. Każdą widokówkę skanowaliśmy, uzupełnialiśmy krótką charakterystyką miejscowości, z której pochodziła i systematycznie dopinaliśmy na mapie. Odpowiednie strzałki wskazywały miejsca, z których do nas przybyły. Wystawa znajdowała się na głównym korytarzu szkoły i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów.


Zeskanowane widokówki wykorzystaliśmy do utworzenia bloga i prezentacji multimedialnej o poznanych miejscowościach. Wykonaliśmy AlbumMap Google, pokazy slajdów, prezentacje multimedialne. Uczniowie starali się dowiedzieć jak najwięcej o miejscach, z których pochodziły widokówki, rozwiązywali quizy online.Uczniowie opracowali animowane prezentacje multimedialne i pokazy slajdów wybranych miast wykorzystując zdjęcia własne. Otrzymane widokówki wykorzystaliśmy do wykonania wystawy tradycyjnej, na korytarzu szkolnym, a zeskanowane posłużyły do zabawy i ćwiczeń z TI: tworzenia elektronicznej galerii, pokazu, prezentacji multimedialnej, osadzenia w GoogleMap i udostępniania online na własnym blogu za pomocą wybranych programów prezentacyjnych, poszukiwania i selekcji informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł, pisania bloga.
Uczestnicy nauczyli się komunikować za pomocą Internetu, poznali nowych kolegów i ich miejscowości. Udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: komputer, skaner, aparat cyfrowy.

Poznali programy i narzędzia internetowe do tworzenia filmów, pokazów slajdów, rysowania i edycji grafiki, udostępniania prezentacji online: PowerPoint, Word, Paint, FrontPage, IrfanView, Picassa, GoogleMap, Slide, Slideroll, Webshots, SlideShare, SlideBoom, Animoto, Authorstream, Calameo.

Przystępując do projektu, uczniowie ukończyli kursy e-learningowe, przygotowujące ich do bezpiecznego korzystania z Internetu. Opracowane materiały systematycznie były umieszczane na stronie projektu i blogu.

Rezultaty

1. Poznanie ok. 50 szkół i 35 miejscowości europejskich.
2. Wystawa szkolna.
3. Blog „Kartki z Europy”
4. Nasza strona o projekcie
5. Animowane prezentacje multimedialne.
6. Albumy fotograficzne, pokazy slajdów i dokumentów.

Nasza podróż dobiegła końca. Poznaliśmy 35 pięknych miejscowości, wysłaliśmy 50 kartek do 50 różnych miejsc w Europie. Uczniowie udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznali programy i narzędzia internetowe do tworzenia filmów, pokazów slajdów, rysowania i edycji grafiki, udostępniania prezentacji i dokumentów online, pogłębili swoją wiedzę zarówno o własnej ojczyźnie, jak i o krajach partnerskich. Może niektórzy europejscy uczniowie po raz pierwszy usłyszeli nazwę Bolesławiec …

Nagrody

Litewska Odznaka Jakośći